Vintage Coffee Set

Age > C. 1940

  • Vintage Rosenthal Donatello Bavaria Blue & White Old Dutch Tea Coffee Set
  • Vintage Nagoya Shofu Nippon Gold Tea Coffee Set For Four